מחירון

כניסה חד פעמית - 30 ש"ח

כרטיסיית 8 כניסות - 216 ש"ח

הכניסה עד גיל 6 חודשים ללא תשלום

אבויויו משחקייה ירושלמית | מתחם יס פלאנט ירושלים-  דרך חברון, מול מתחם התחנה, ירושלים | טל:02-5313424

מחירון

כניסה חד פעמית - 30 ש"ח

כרטיסיית 8 כניסות - 216 ש"ח

הכניסה עד גיל 6 חודשים ללא תשלום